1081-1453 173 προβολή εγγραφών 1453-1821 389 προβολή εγγραφών 1483-1546 174 προβολή εγγραφών 1564-1616 708 προβολή εγγραφών 1566-1625 175 προβολή εγγραφών 1599-1658 200 προβολή εγγραφών 1600-1649 614 προβολή εγγραφών 1625-1649 326 προβολή εγγραφών 1630-1685 409 προβολή εγγραφών 1633-1701 201 προβολή εγγραφών 1642-1649 516 προβολή εγγραφών 1649-1660 478 προβολή εγγραφών 1660-1688 364 προβολή εγγραφών 1688-1815 216 προβολή εγγραφών 16th century 1,523 προβολή εγγραφών 1724-1804 499 προβολή εγγραφών 1727-1760 180 προβολή εγγραφών 1749-1832 217 προβολή εγγραφών 1760-1789 253 προβολή εγγραφών 1760-1860 209 προβολή εγγραφών 1770-1831 439 προβολή εγγραφών 1775-1783 217 προβολή εγγραφών 1789-1815 169 προβολή εγγραφών 1789-1871 214 προβολή εγγραφών 1789-1900 194 προβολή εγγραφών 1798-1857 376 προβολή εγγραφών 17th century 9,460 προβολή εγγραφών 1800-1837 197 προβολή εγγραφών 1818-1883 490 προβολή εγγραφών 1821- 370 προβολή εγγραφών 1837-1901 188 προβολή εγγραφών 1844-1900 310 προβολή εγγραφών 1851-1911 224 προβολή εγγραφών 1856-1939 298 προβολή εγγραφών 1859-1943 237 προβολή εγγραφών 1863-1933 367 προβολή εγγραφών 1871-1918 185 προβολή εγγραφών 1881-1973 175 προβολή εγγραφών 1882-1941 180 προβολή εγγραφών 1883-1957 209 προβολή εγγραφών 1889-1951 222 προβολή εγγραφών 1889-1976 217 προβολή εγγραφών 18th century 2,869 προβολή εγγραφών 18ος αιώνας 245 προβολή εγγραφών 1900-1971 300 προβολή εγγραφών 1901- 170 προβολή εγγραφών 1918- 220 προβολή εγγραφών 1918-1945 358 προβολή εγγραφών 1930- 190 προβολή εγγραφών 1933-1945 285 προβολή εγγραφών 1935-1967 349 προβολή εγγραφών 1945- 1,105 προβολή εγγραφών 1945-1989 228 προβολή εγγραφών 1950- 403 προβολή εγγραφών 1974- 330 προβολή εγγραφών 1989- 169 προβολή εγγραφών 19th century 4,667 προβολή εγγραφών 19ος αιώνας 1,746 προβολή εγγραφών 20th century 9,640 προβολή εγγραφών 20ός αιώνας 4,175 προβολή εγγραφών 21st century 402 προβολή εγγραφών 21ος αιώνας 205 προβολή εγγραφών 356-323 B.C. 283 προβολή εγγραφών 356-323 π.Χ 201 προβολή εγγραφών 384-322 π.Χ 1,412 προβολή εγγραφών 427-347 π.Χ 1,370 προβολή εγγραφών 43 B.C.-17 or 18 A.D. 233 προβολή εγγραφών 444-388 π.Χ 213 προβολή εγγραφών 470-394 π.Χ 236 προβολή εγγραφών 480-406 π.Χ 354 προβολή εγγραφών 490-399 π.Χ 220 προβολή εγγραφών 496-406 π.Χ 326 προβολή εγγραφών 525-456 π.Χ 269 προβολή εγγραφών 8ος αι. π.Χ 1,163 προβολή εγγραφών Charles I, 1625-1649 630 προβολή εγγραφών Charles II, 1660-1685 394 προβολή εγγραφών Civil War, 1642-1649 2,161 προβολή εγγραφών Colonial period, ca. 1600-1775 319 προβολή εγγραφών Commonwealth and Protectorate, 1649-1660 785 προβολή εγγραφών Early church, ca. 30-600 909 προβολή εγγραφών Early modern, 1500-1700 608 προβολή εγγραφών Empire, 30 B.C.-476 A.D. 172 προβολή εγγραφών Medieval, 500-1500 280 προβολή εγγραφών Middle Ages, 600-1500 445 προβολή εγγραφών Peloponnesian War, 431-404 B.C. 203 προβολή εγγραφών Primitive and early church, ca. 30-600 791 προβολή εγγραφών Rebellion of 1641 287 προβολή εγγραφών Republic, 265-30 B.C. 210 προβολή εγγραφών Revolution, 1775-1783 244 προβολή εγγραφών Revolution, 1789-1799 711 προβολή εγγραφών To 146 B.C. 523 προβολή εγγραφών To 1500 526 προβολή εγγραφών To 1789 203 προβολή εγγραφών To 500 183 προβολή εγγραφών War of Independence, 1821-1829 397 προβολή εγγραφών William and Mary, 1689-1702 269 προβολή εγγραφών Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 229 προβολή εγγραφών Κατοχή, 1941-1944 408 προβολή εγγραφών Μέχρι το 146 π.Χ 186 προβολή εγγραφών Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, 1821-1829 965 προβολή εγγραφών