1081-1453 88 1288-1453 19 1362-1913 30 1389-1912 39 1453-1683 19 1453-1821 329 146 π.Χ.-323 μ.Χ 30 16ος αιώνας 69 1744-1822 34 1757-1798 42 1770-1843 27 1776-1831 62 1789-1900 27 1797-1864 26 1798-1857 22 17ος αιώνας 72 1815-1864 45 1815-1867 33 1821- 306 1821-1832 38 1830- 22 1832-1862 25 1863-1913 29 1864-1936 57 1878-1912 134 18th century 21 18ος αιώνας 147 1912-1913 27 1912-1945 42 1913- 25 1917-1935 38 1917-1944 136 1918-1945 27 1918-1974 37 1933-1945 24 1935-1967 162 1944-1949 32 1945- 28 1950-1967 55 1967-1974 102 1974- 69 19th century 142 19ος αιώνας 1,241 20th century 261 20ος αι 32 20ος αιώνας 20 20ός αιώνας 2,242 21st century 20 21ος αιώνας 101 323-1453 67 356-323 π.Χ 63 427-347 π.Χ 19 470-394 π.Χ 35 527-1081 51 Civil War, 1944-1949 34 Early church, ca. 30-600 23 Occupation, 1941-1944 71 Otho I, 1832-1862 24 Ottoman Empire, 1288-1918 19 War of 1912-1913 20 War of Independence, 1821-1829 166 Όθων Ι, 1832-1862 98 Αρχέγονη και πρώτη εκκλησία, ca. 30-600 28 Αυτοκρατορία, 30 π.Χ.-284 μ.Χ 21 Βενετική κυριαρχία, 1204-1669 65 Βρετανική κυριαρχία, 1878-1960 28 Γεώργιος Ι, 1863-1913 42 Δεσποτάτο, 1204-1318 23 Δυναστεία Παλαιολόγων, 1259-1448 28 Εμφύλιος Πόλεμος, 1936-1939 21 Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 302 Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949 122 Εξέγερση, 1866-1868 50 Επανάσταση, 1789-1799 58 Επανάσταση, 1917-1921 34 Ιουστινιανός I, 527-565 24 Κατοχή, 1941-1944 503 Κατοχή, 1941-1945 30 Κυπριακή κρίση, 1974- 79 Κωνσταντίνος Ι, 1913-1917 40 Μέχρι το 146 π.Χ 112 Μέχρι το 1500 27 Μέχρι το 168 π.Χ 57 Μέχρι το 500 31 Μέχρι το 640 20 Μακεδονική Επέκταση, 359-323 π.Χ 31 Μακεδονικός Αγώνας, 1904-1908 105 Μεσαίωνας, 600-1500 30 Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1288-1918 77 Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 27 Πελοποννησιακός Πόλεμος, 431-404 π.Χ 101 Πολιορκία, 1453 80 Πολιορκία, 1825-1826 28 Πραξικόπημα, 1967 (21 Απριλίου) 19 Πρώτη εκκλησία, ca. 30-600 142 Πόλεμος για Ένωση με την Ελλάδα, 1955-1959 22 Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, 1821-1829 1,118 Πόλεμος του 1912-1913 175 Τουρκική κυριαρχία, 1669-1898 20 Τουρκοκρατία, 1430-1913 25