1453-1821 78 προβολή εγγραφών 1517-1648 83 προβολή εγγραφών 1533-1603 154 προβολή εγγραφών 1542-1621 72 προβολή εγγραφών 1564-1616 261 προβολή εγγραφών 1566-1625 196 προβολή εγγραφών 1573-1645 113 προβολή εγγραφών 1591-1646 136 προβολή εγγραφών 1593-1641 80 προβολή εγγραφών 1599-1658 243 προβολή εγγραφών 1600-1649 1,183 προβολή εγγραφών 1600-1669 97 προβολή εγγραφών 1603-1714 71 προβολή εγγραφών 1608-1670 129 προβολή εγγραφών 1610-1688 58 προβολή εγγραφών 1612-1671 112 προβολή εγγραφών 1614?-1657 149 προβολή εγγραφών 1615-1691 70 προβολή εγγραφών 1619-1682 120 προβολή εγγραφών 1625-1649 556 προβολή εγγραφών 1630-1685 592 προβολή εγγραφών 1633-1701 244 προβολή εγγραφών 1642-1649 1,069 προβολή εγγραφών 1643-1715 62 προβολή εγγραφών 1648-1714 64 προβολή εγγραφών 1648-1715 92 προβολή εγγραφών 1649-1660 1,147 προβολή εγγραφών 1649-1685 80 προβολή εγγραφών 1650-1702 230 προβολή εγγραφών 1660-1688 368 προβολή εγγραφών 1660-1714 110 προβολή εγγραφών 1662-1694 177 προβολή εγγραφών 1688-1815 119 προβολή εγγραφών 1689-1702 123 προβολή εγγραφών 1689-1745 66 προβολή εγγραφών 16th century 738 προβολή εγγραφών 1760-1789 107 προβολή εγγραφών 1760-1820 89 προβολή εγγραφών 1788-1824 61 προβολή εγγραφών 17th cent 119 προβολή εγγραφών 17th century 9,710 προβολή εγγραφών 1864-1936 58 προβολή εγγραφών 1881-1973 61 προβολή εγγραφών 18th century 1,308 προβολή εγγραφών 18ος αιώνας 77 προβολή εγγραφών 1925- 62 προβολή εγγραφών 1928- 64 προβολή εγγραφών 1929- 59 προβολή εγγραφών 1930- 86 προβολή εγγραφών 1940- 64 προβολή εγγραφών 1941- 64 προβολή εγγραφών 1943- 60 προβολή εγγραφών 1944- 73 προβολή εγγραφών 1945- 227 προβολή εγγραφών 1950- 98 προβολή εγγραφών 1954- 63 προβολή εγγραφών 1974- 84 προβολή εγγραφών 19th century 1,245 προβολή εγγραφών 19ος αιώνας 550 προβολή εγγραφών 20th century 3,513 προβολή εγγραφών 20ός αιώνας 1,907 προβολή εγγραφών 21st century 275 προβολή εγγραφών 21ος αιώνας 279 προβολή εγγραφών 356-323 B.C. 113 προβολή εγγραφών 356-323 π.Χ 60 προβολή εγγραφών 384-322 π.Χ 225 προβολή εγγραφών 427-347 π.Χ 64 προβολή εγγραφών 8ος αι. π.Χ 144 προβολή εγγραφών Charles I, 1625-1649 1,164 προβολή εγγραφών Charles II, 1660-1685 547 προβολή εγγραφών Civil War, 1642-1649 5,523 προβολή εγγραφών Colonial period, ca. 1600-1775 185 προβολή εγγραφών Commonwealth and Protectorate, 1649-1660 1,650 προβολή εγγραφών Early church, ca. 30-600 181 προβολή εγγραφών Early modern, 1500-1700 298 προβολή εγγραφών Elizabeth, 1558-1603 310 προβολή εγγραφών James I, 1603-1625 259 προβολή εγγραφών James II, 1685-1688 115 προβολή εγγραφών Middle Ages, 600-1500 111 προβολή εγγραφών Primitive and early church, ca. 30-600 167 προβολή εγγραφών Puritan Revolution, 1642-1660 104 προβολή εγγραφών Rebellion of 1641 383 προβολή εγγραφών Republic, 265-30 B.C. 69 προβολή εγγραφών Restoration, 1660-1688 141 προβολή εγγραφών Revolution of 1688 128 προβολή εγγραφών Revolution, 1789-1799 111 προβολή εγγραφών Siege, 1648 77 προβολή εγγραφών Stuarts, 1603-1714 222 προβολή εγγραφών To 146 B.C. 110 προβολή εγγραφών To 1500 174 προβολή εγγραφών To 1688 74 προβολή εγγραφών To 1789 75 προβολή εγγραφών War of 1689-1691 106 προβολή εγγραφών War of Independence, 1821-1829 136 προβολή εγγραφών Wars of Independence, 1556-1648 126 προβολή εγγραφών William and Mary, 1689-1702 360 προβολή εγγραφών Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 160 προβολή εγγραφών Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949 112 προβολή εγγραφών Κατοχή, 1941-1944 231 προβολή εγγραφών Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, 1821-1829 501 προβολή εγγραφών