1081-1453 194 προβολή εγγραφών 1453-1821 443 προβολή εγγραφών 1517-1648 148 προβολή εγγραφών 1564-1616 230 προβολή εγγραφών 1599-1658 236 προβολή εγγραφών 1600-1649 1,130 προβολή εγγραφών 1625-1649 834 προβολή εγγραφών 1630-1685 461 προβολή εγγραφών 1633-1701 275 προβολή εγγραφών 1642-1649 1,256 προβολή εγγραφών 1648-1715 158 προβολή εγγραφών 1649-1660 1,321 προβολή εγγραφών 1650-1702 211 προβολή εγγραφών 1660-1688 885 προβολή εγγραφών 1660-1714 232 προβολή εγγραφών 1688-1815 321 προβολή εγγραφών 1689-1702 321 προβολή εγγραφών 16th century 1,003 προβολή εγγραφών 1727-1760 325 προβολή εγγραφών 1760-1789 370 προβολή εγγραφών 1760-1820 215 προβολή εγγραφών 1760-1860 249 προβολή εγγραφών 1775-1783 245 προβολή εγγραφών 1789-1799 199 προβολή εγγραφών 1789-1815 190 προβολή εγγραφών 1789-1871 349 προβολή εγγραφών 1789-1900 225 προβολή εγγραφών 17th century 7,599 προβολή εγγραφών 1800-1837 254 προβολή εγγραφών 1821- 422 προβολή εγγραφών 1830-1837 232 προβολή εγγραφών 1837-1901 236 προβολή εγγραφών 1864-1936 148 προβολή εγγραφών 1871-1918 202 προβολή εγγραφών 1878-1912 154 προβολή εγγραφών 18th century 3,256 προβολή εγγραφών 18ος αιώνας 192 προβολή εγγραφών 1917-1935 171 προβολή εγγραφών 1917-1944 174 προβολή εγγραφών 1918- 191 προβολή εγγραφών 1918-1945 367 προβολή εγγραφών 1918-1974 241 προβολή εγγραφών 1933-1945 341 προβολή εγγραφών 1935-1967 429 προβολή εγγραφών 1945- 1,152 προβολή εγγραφών 1945-1989 206 προβολή εγγραφών 1967-1974 200 προβολή εγγραφών 1974- 449 προβολή εγγραφών 1989- 241 προβολή εγγραφών 19th century 3,546 προβολή εγγραφών 19ος αιώνας 1,668 προβολή εγγραφών 20th century 6,093 προβολή εγγραφών 20ός αιώνας 4,592 προβολή εγγραφών 21st century 954 προβολή εγγραφών 21ος αιώνας 535 προβολή εγγραφών 356-323 B.C. 148 προβολή εγγραφών 476-1492 165 προβολή εγγραφών 527-1081 189 προβολή εγγραφών 8ος αι. π.Χ 245 προβολή εγγραφών Charles I, 1625-1649 1,761 προβολή εγγραφών Charles II, 1660-1685 1,253 προβολή εγγραφών Civil War, 1642-1649 6,827 προβολή εγγραφών Civil War, 1861-1865 161 προβολή εγγραφών Colonial period, ca. 1600-1775 436 προβολή εγγραφών Commonwealth and Protectorate, 1649-1660 1,914 προβολή εγγραφών Early modern, 1500-1700 254 προβολή εγγραφών Elizabeth, 1558-1603 437 προβολή εγγραφών Empire, 284-476 190 προβολή εγγραφών Empire, 30 B.C.-284 A.D. 190 προβολή εγγραφών Empire, 30 B.C.-476 A.D. 205 προβολή εγγραφών James I, 1603-1625 383 προβολή εγγραφών James II, 1685-1688 240 προβολή εγγραφών Medieval, 500-1500 247 προβολή εγγραφών Middle Ages, 600-1500 171 προβολή εγγραφών Ottoman Empire, 1288-1918 229 προβολή εγγραφών Peloponnesian War, 431-404 B.C. 212 προβολή εγγραφών Primitive and early church, ca. 30-600 211 προβολή εγγραφών Puritan Revolution, 1642-1660 218 προβολή εγγραφών Rebellion of 1641 619 προβολή εγγραφών Republic, 265-30 B.C. 229 προβολή εγγραφών Republic, 510-30 B.C. 151 προβολή εγγραφών Restoration, 1660-1688 236 προβολή εγγραφών Revolution of 1688 279 προβολή εγγραφών Revolution, 1775-1783 294 προβολή εγγραφών Revolution, 1789-1799 1,207 προβολή εγγραφών Stuarts, 1603-1714 372 προβολή εγγραφών The Union, 1800 188 προβολή εγγραφών To 146 B.C. 704 προβολή εγγραφών To 1500 431 προβολή εγγραφών To 1789 314 προβολή εγγραφών To 500 160 προβολή εγγραφών War of 1689-1691 193 προβολή εγγραφών War of Independence, 1821-1829 473 προβολή εγγραφών Wars of Independence, 1556-1648 188 προβολή εγγραφών William and Mary, 1689-1702 786 προβολή εγγραφών Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 298 προβολή εγγραφών Κατοχή, 1941-1944 498 προβολή εγγραφών Μέχρι το 146 π.Χ 201 προβολή εγγραφών Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, 1821-1829 1,107 προβολή εγγραφών Πόλεμος του 1912-1913 169 προβολή εγγραφών