1081-1453 195 προβολή εγγραφών 1453-1821 446 προβολή εγγραφών 1564-1616 770 προβολή εγγραφών 1599-1658 262 προβολή εγγραφών 1600-1649 1,267 προβολή εγγραφών 1625-1649 834 προβολή εγγραφών 1630-1685 560 προβολή εγγραφών 1633-1701 295 προβολή εγγραφών 1642-1649 1,481 προβολή εγγραφών 1649-1660 1,351 προβολή εγγραφών 1650-1702 238 προβολή εγγραφών 1660-1688 888 προβολή εγγραφών 1660-1714 232 προβολή εγγραφών 1688-1815 321 προβολή εγγραφών 1689-1702 321 προβολή εγγραφών 16th century 2,014 προβολή εγγραφών 1724-1804 409 προβολή εγγραφών 1727-1760 325 προβολή εγγραφών 1760-1789 370 προβολή εγγραφών 1760-1820 215 προβολή εγγραφών 1760-1860 249 προβολή εγγραφών 1770-1831 359 προβολή εγγραφών 1775-1783 245 προβολή εγγραφών 1789-1799 200 προβολή εγγραφών 1789-1871 349 προβολή εγγραφών 1789-1900 225 προβολή εγγραφών 1798-1857 366 προβολή εγγραφών 17th century 13,921 προβολή εγγραφών 1800-1837 254 προβολή εγγραφών 1818-1883 425 προβολή εγγραφών 1821- 422 προβολή εγγραφών 1830-1837 232 προβολή εγγραφών 1837-1901 236 προβολή εγγραφών 1851-1911 230 προβολή εγγραφών 1856-1939 297 προβολή εγγραφών 1859-1943 218 προβολή εγγραφών 1863-1933 378 προβολή εγγραφών 1871-1918 202 προβολή εγγραφών 1883-1957 230 προβολή εγγραφών 18th century 4,100 προβολή εγγραφών 18ος αιώνας 291 προβολή εγγραφών 1900-1971 318 προβολή εγγραφών 1918- 258 προβολή εγγραφών 1918-1945 417 προβολή εγγραφών 1918-1974 242 προβολή εγγραφών 1933-1945 352 προβολή εγγραφών 1935-1967 429 προβολή εγγραφών 1945- 1,445 προβολή εγγραφών 1945-1989 295 προβολή εγγραφών 1950- 459 προβολή εγγραφών 1967-1974 200 προβολή εγγραφών 1974- 458 προβολή εγγραφών 1989- 318 προβολή εγγραφών 19th century 5,867 προβολή εγγραφών 19ος αιώνας 2,246 προβολή εγγραφών 20th century 13,729 προβολή εγγραφών 20ός αιώνας 6,537 προβολή εγγραφών 21st century 1,407 προβολή εγγραφών 21ος αιώνας 737 προβολή εγγραφών 356-323 B.C. 213 προβολή εγγραφών 384-322 π.Χ 1,167 προβολή εγγραφών 427-347 π.Χ 930 προβολή εγγραφών 43 B.C.-17 or 18 A.D. 197 προβολή εγγραφών 480-406 π.Χ 290 προβολή εγγραφών 496-406 π.Χ 262 προβολή εγγραφών 8ος αι. π.Χ 954 προβολή εγγραφών Charles I, 1625-1649 1,761 προβολή εγγραφών Charles II, 1660-1685 1,255 προβολή εγγραφών Civil War, 1642-1649 6,844 προβολή εγγραφών Colonial period, ca. 1600-1775 451 προβολή εγγραφών Commonwealth and Protectorate, 1649-1660 1,924 προβολή εγγραφών Early church, ca. 30-600 1,026 προβολή εγγραφών Early modern, 1500-1700 807 προβολή εγγραφών Elizabeth, 1558-1603 437 προβολή εγγραφών Empire, 30 B.C.-476 A.D. 206 προβολή εγγραφών James I, 1603-1625 383 προβολή εγγραφών James II, 1685-1688 240 προβολή εγγραφών Medieval, 500-1500 367 προβολή εγγραφών Middle Ages, 600-1500 543 προβολή εγγραφών Ottoman Empire, 1288-1918 230 προβολή εγγραφών Peloponnesian War, 431-404 B.C. 212 προβολή εγγραφών Primitive and early church, ca. 30-600 903 προβολή εγγραφών Puritan Revolution, 1642-1660 218 προβολή εγγραφών Rebellion of 1641 619 προβολή εγγραφών Republic, 265-30 B.C. 229 προβολή εγγραφών Restoration, 1660-1688 238 προβολή εγγραφών Revolution of 1688 279 προβολή εγγραφών Revolution, 1775-1783 294 προβολή εγγραφών Revolution, 1789-1799 1,208 προβολή εγγραφών Stuarts, 1603-1714 372 προβολή εγγραφών To 146 B.C. 704 προβολή εγγραφών To 1500 730 προβολή εγγραφών To 1789 314 προβολή εγγραφών To 500 270 προβολή εγγραφών War of Independence, 1821-1829 475 προβολή εγγραφών William and Mary, 1689-1702 787 προβολή εγγραφών Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 298 προβολή εγγραφών Κατοχή, 1941-1944 498 προβολή εγγραφών Μέχρι το 146 π.Χ 202 προβολή εγγραφών Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, 1821-1829 1,110 προβολή εγγραφών