Είσοδος

Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε

- O αριθμός κάρτας είναι ο 12ψήφιος αριθμός που αναγράφεται στην Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα (ΠΑΣΟ), είτε ο αριθμός της κάρτας βιβλιοθήκης σας.
- Ο κωδικός είναι ο κωδικός που ορίσατε στην βιβλιοθήκη κατά την εγγραφή σας.
- Για πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην βιβλιοθήκη, δείτε και εδώ.

- The card number is the 12-digit number that is shown on your Academic ID card, or your library card number.
- The password is a number defined by you during the one-time registration process that takes place at your library.
- For more information visit this link.