Μνήμη, συγγένεια, ταυτότητα σ' ένα ελληνόφωνο χωριό της Καλαβρίας(Γκαλλιτσιανό) /

Κύριος συγγραφέας: Πετροπούλου, Χριστίνα
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: 1997.
Θέματα:

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ταξινομικός Αριθμός: DG55.C26P48 1997
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 0010154925 Διδακτορικές διατριβές (έντυπες) c.2 Μη δανειζόμενο Ισόγειο Ν. Κτιρίου
Μη δανειζόμενο 0019704009 Διδακτορικές διατριβές (έντυπες) c.1 Μη δανειζόμενο Ισόγειο Ν. Κτιρίου

Βιβλιοθήκη Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Ταξινομικός Αριθμός: DG55.C26P48 1997
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 2110010387 Διατριβές (έντυπες) Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2110010386 Διατριβές (έντυπες) Μη δανειζόμενο