Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής λογοτεχνίας : από τον 10οαιώνα μ.χ. μέχρι σήμερα /

Κύριος συγγραφέας: Πάτσης, Χάρης Σ., 1913-2010
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Χ. Πάτσης, 1968.
Θέματα:

Βιβλιοθήκη Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών

Ταξινομικός Αριθμός: PA5206.P38 1968
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 2012173499 Πληροφοριακά v. 10, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2012173498 Πληροφοριακά v. 9, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2012173497 Πληροφοριακά v. 8, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2012173496 Πληροφοριακά v. 7, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2012173495 Πληροφοριακά v. 6, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2012173494 Πληροφοριακά v. 5, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2012173493 Πληροφοριακά v. 4, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2012173492 Πληροφοριακά v. 3, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2012173491 Πληροφοριακά v. 1, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2010217349 Πληροφοριακά v. 2, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2010015461 Πληροφοριακά v. 12, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2010015460 Πληροφοριακά v. 11, c. 1 Μη δανειζόμενο