Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην αυγή του νέου αιώνα: διαχρονική πορεία εβδομήντα πέντε χρόνων /

Άλλοι συγγραφείς: Χασιώτης, Ιωάννης Κ., Αραβαντινός, Δημήτρης
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2002.
Θέματα:

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ταξινομικός Αριθμός: LF3238.T48A7562 2002
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Διαθέσιμο 0010204880 Κύρια c.4 15ήμερος Υπόγειο Α Παλ. Κτιρίου - Απευθυνθείτε στο τμήμα δανεισμού
Διαθέσιμο 0010109210 Κύρια c.3 15ήμερος Υπόγειο Α Παλ. Κτιρίου - Χώρος Πολλαπλών Κύριας Συλλογής - Απευθυνθείτε στο τμήμα δανεισμού
Μη δανειζόμενο 0010092239 Κύρια c.2 Μη δανειζόμενο Υπόγειο Α Παλ. Κτιρίου - Χώρος Πολλαπλών Κύριας Συλλογής - Απευθυνθείτε στο τμήμα δανεισμού
Μη δανειζόμενο 0010092238 Κύρια c.1 Μη δανειζόμενο Υπόγειο Ν. Κτιρίου - Απευθυνθείτε στο τμήμα δανεισμού
Μη δανειζόμενο 0010092237 Πληροφοριακά c.1 Μη δανειζόμενο Ισόγειο Ν. Κτιρίου

Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής (Φιλοσοφική Σχολή)

Ταξινομικός Αριθμός: LF3238.T48A7562 2002
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 2210020192 Πληροφοριακά c. 1 Μη δανειζόμενο

Βιβλιοθήκη Τμήματος Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ταξινομικός Αριθμός: LF3238.T48A7562 2002
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 0330010450 Κύρια c. 1 Μη δανειζόμενο

Βιβλιοθήκη Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ταξινομικός Αριθμός: LF3238.T48A7562 2002
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 0290509780 Κύρια c. 2 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 0290509779 Κύρια c. 1 Μη δανειζόμενο

Βιβλιοθήκη Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Ταξινομικός Αριθμός: LF3238.T48A7562 2002
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Χαμένο - Επιστροφή: 04/06/2013 2110016593 Κύρια c.1 15ήμερος

Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Ταξινομικός Αριθμός: LF3238.T48A7562 2002
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 0140004677 Κύρια c. 1 Μη δανειζόμενο

Βιβλιοθήκη Τμήματος Βιολογίας

Ταξινομικός Αριθμός: LF3238.T48 A7562 2002
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Διαθέσιμο 0050009532 Πληροφοριακά c.1 Μη δανειζόμενο