Η Γενεαλογία των Κομνηνών /

Κύριος συγγραφέας: Βαρζός, Κωνσταντίνος, d.1984
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1984.
Σειρά: Βυζαντινά κείμενα και μελέται ; 20
Θέματα:

Βιβλιοθήκη Τομέα Αρχαίας Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας

Ταξινομικός Αριθμός: DF506.B39 1984
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 2120006148 Κύρια c.2, v.2 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2120000486 Κύρια c.1, v.1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2120000485 Κύρια c.1,v.2 Μη δανειζόμενο

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

Ταξινομικός Αριθμός: DF506.B39 1984
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 0150061725 Σειρές c.1, v.2 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 0150061724 Σειρές c.1 , v.1 Μη δανειζόμενο

Βιβλιοθήκη Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

Ταξινομικός Αριθμός: PA5103.M4.20V3 1984
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 0510874672 Κύρια v. 2, c. 1 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 0510087467 Κύρια v. 1, c. 1 Μη δανειζόμενο

Βιβλιοθήκη Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών

Ταξινομικός Αριθμός: DF601.Β37 1984
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Διαθέσιμο 2010007148 Κύρια v. 2, c. 1 15ήμερος
Διαθέσιμο 2010007147 Κύρια v. 1, c. 1 15ήμερος

Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτονικής

Ταξινομικός Αριθμός: DF506.V39 1984
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Διαθέσιμο 01109851 Κύρια c. 1, v. 2 15ήμερος
Διαθέσιμο 01109833 Κύρια c. 1, v. 1 15ήμερος

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ταξινομικός Αριθμός: DF506.Β39 1984
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Διαθέσιμο 0010007537 Κύρια 15ήμερος Υπόγειο Ν. Κτιρίου - Απευθυνθείτε στο τμήμα δανεισμού
Διαθέσιμο 0010007536 Κύρια 15ήμερος Υπόγειο Ν. Κτιρίου - Απευθυνθείτε στο τμήμα δανεισμού