Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ταξινομικός Αριθμός: Z6620.G74 2007
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 0010207637 Πληροφοριακά c.1 Μη δανειζόμενο Ισόγειο Ν. Κτιρίου

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

Ταξινομικός Αριθμός: Z6620.G74 2007
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Διαθέσιμο 0150082163 Κύρια c.1 15ήμερος

Βιβλιοθήκη Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών

Ταξινομικός Αριθμός: Z6620.G82A74 2007
Κατάσταση Ραβδοκώδικας  Συλλογή  Αντίγραφο  Τύπος δανεισμού  Σημείωση τοποθεσίας  
Μη δανειζόμενο 2010021073 Κύρια c. 2 Μη δανειζόμενο
Μη δανειζόμενο 2010021072 Κύρια c. 1 Μη δανειζόμενο