Ο συγκεκριμένος έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων στο ελληνικό σύστημα

Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων από τα δικαστήρια στην Ελλάδα είναι, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένος. Στο ελληνικό σύστημα, αυτό δεν σημαίνει ότι ασκείται μόνο ενόψει μίας συγκεκριμένης διαφοράς και τα αποτελέσματά του επενεργούν μόνο ως προς τα μέρη της. Σημαίνει ότι διεξάγεται υπό το φως των πρα...

Πλήρης περιγραφή

Κύριος συγγραφέας: Τσιγαρίδας, Βασίλειος Παναγιώτη
Γλώσσα: Greek
Greek
Έκδοση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής 2014
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://ikee.lib.auth.gr/record/135769