Σύνθεση καταλυτικών συστημάτων μεταλλικού Νικελίου υποστηριγμένου σε σπινέλιους μέσω της Πυρόλυσης Νέφους Αερολυμάτων για την παραγωγή Υδρογόνου από Αναμόρφωση Υδρογονανθράκων με ατμό

Κύριος συγγραφέας: Ζυγογιάννη, Α.
Άλλοι συγγραφείς: Λορέντζου, Σ., Δημοτίκαλης, Π., Αγραφιώτης, Χ., Κωνσταντόπουλος, Α. Γ.
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών 2007
Διαθέσιμο Online: http://ikee.lib.auth.gr/record/220121